'Allah Mehmetçik'imizi muzaffer eylesin' !

 

RÜKNETTİN KÖYÜ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI 

Rüknettin Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğimizin 4.Olağan Genel Kurul toplantısı 08.nisan 2018 Pazar günü saat 11:00 de Rüknettin Köyü Orta Mahalle No: 8 Dernek Merkezi Mengen / BOLU adresinde yapılan Genel Kurul   Divan tutanağı'dır

Derneğimizin olağan genel kurulu yapılmak üzere 08.04 2018 tarihinde saat Saat:11’00’de” Rüknettin Köyü Orta Mahalle no:8 Dernek Merkezi Mengen /BOLU  Adresinde toplanılmış olup 226 üyeden 128 üyenin toplantıya katılarak çoğunluğun sağlandığı tespit edildi. açılış konuşması yapmak üzere yönetim adına başkan Cavit yılmaz söz almıştır. Açılış konuşmasından sonra saygı duruşu ve istiklal marşına geçilmiştir. Saygı duruşu yapıldıktan ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra toplantıyı yönetmek üzere divan heyeti seçimine geçildi. Verilen önerge ile Divan heyeti başkanlığına Hüseyin YEĞNİDEMİR. Kâtip üyeliklere Şaban DEMİR ve Mustafa DEMİRPENÇE oy birliğiyle seçildi.

      Divan başkanlığınca toplantı gündem sırasına göre Yönetim ve denetim Kurulu faaliyet raporları, okundu, müzakere edildi. İbra edildi.

Tahmini bütçe görüşmesi gündeme alınarak okundu müzakereye açıldı ve kabul edildi yeni aidatlar konusu ise 2018 Yılı Giriş ve Aylık Aidatların Aynen Devamına 2019 yılı giriş 100 aylık aidat 8.34 yıllık aidat 100 tl 2020 yılı ve daha sonraki yıllar için ise giriş aidatı 150 tl aylık aidat 10,00 lira yıllık aidat 120 lira olarak genel kurula sunuldu ve genel kurul tarafından oy birliğince kabul edildi.

Üyesi bulunduğumuz Mengen Dernekler Federasyonuna Delege seçimi maddesine geçildi verilen önerge ile

Asil Delege olarak 1.Cavit yılmaz,2.Sabahattin Öztürk,3.İlhan Hazan,4.Mehmet Kasım Karademir,5.Murat Yıldız Yedek Delege olarak 1.Mehmet Ali Keskin 2.Hüseyin Özcan 3.Menderes Altıntaş 4.Mahmut Özdemir 5.Hakkı Demirağ oy birliğince seçilmiştir 

Üyelikten çıkarılan üyelerin durumu görüşüldü üyelikten çıkarılan Fikret Selamoğlunun Murat Tunçerin Murat Demirelin Hayrullah Güneyin üyelikten çıkarılmaları kabul edildi.

Yönetim Kurulu asil-yedek, Denetim kurulu asil-yedek seçimine geçildi Verilen önerge ile aşağıda isimleri yazılı olan üyeler teklif edildi. Başka teklif gelmediğinden listede isimleri yazılı üyelerin Yönetim Kurulu asil ve yedek, Denetim Kurulu asil ve yedek üyeliklerine açık oylama usulü ile seçimine geçildi ve teklif edilen üyeler Genel Kurul tarafından oybirliğiyle kabul edildiler.

         

             Yönetim Asil                                                       Yönetim Yedek

         1- Cavit YILMAZ                                                 1- Murat YILDIZ

         2-Sabahattin ÖZTÜRK                                          2- Çetin UÇAR

         3-İlhan HAZAN                                                     3- Ramazan ÖZCAN

         4-Menderes Altıntaş                                               4- Faik ESEN

         5- Mehmet Kasım KARADEMİR                          5- Hakkı DEMİRAĞ

           Denetim Kurulu Asıl                                        Denetim Kurulu Yedek

         1- Mehmet Ali KESKİN                                       1- Cemal YILMAZ

         2- Murat ALTINTAŞ                                             2- Emin DEMİRAL

         3- Hüseyin ÖZCAN                                              3- Şerafettin DEMİR                            

Dilek ve temennilerden bölümünde söz alan Cavit Yılmaz dernek yönetim kurulu üyeliğinden ayrılan Yahya Yükseltüre derneğe verdiği hizmetlerinden dolayı Durmuş Demirala Nazmi Sabri Yıldıza Şerafettin Demire ve Abdullah Öztürke Derneğe yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ederek derneğin hatırası olarak dernek tarafından yaptırılan plaketler Yönetim Kurulu Üyeler tarafından takdim edildi. Divan başkanınca gündemin son maddesi olan kapanış maddesine geçildi Yönetim Kurulu Başkanı Cavit Yılmaz kapanış konuşmasını yaparak dilek ve temenniler bölümündeki fikirlerin yönetim kurulunda konuşulup oluşan fikirleri siz sayın üyelerle paylaşacağız diyerek herkese teşekkür etti gündem maddeleri tamamlandığından Divan başkanınca Olağan Genel Kurul toplantısı saat 12’de sona erdirildi.            

08.04.2018 tarihinde işbu tutanak düzenlenerek tarafımızca imzalandı.

                   Divan Başkanı                                     Katip üye                                              Katip üye

         Hüseyin YEĞNİDEMİR                        Şaban DEMİR                             Mustafa DEMİRPENÇE

                       İMZA                                             İMZA                                                   İMZA


                        RÜKDER 10.YIL Özel Albüm Gösterisi

 


 DÜĞÜN YAPACAK  KOMŞULARIMIZIN DİKKATİNE ;

WEB SAYFASINDAKİ DUYURULAR BÖLÜMÜNDE BULUNAN DÜĞÜN  SAYFALARINDAKİ ÇİZELGELERİ TAKİP EDEREK  GÜN BELİRLEYEBİLİRSİNİZ. 


'' DUYURU ''

2018 Yılı Olağan Genel Kurul Karar Gereği ;

2018 YILI ÜYE GİRİŞ AİDATI 50 TL  /  2018 YILI ÜYE AİDATI 80 TL / 2019 GİRİŞ 100 TL YILLIK AİDAT 100 TL 2020-2021 GİRİŞ 150 TL YILLIK AİDAT 120 TL DİR

  Sayın Üyeler Bilindiği Gibi Dernek Üye Aidatları Peşin Ödenir


 '' SAYIN KOMŞULAR ''

Online sanal kabir sayfasında istediği kabri bulamayan veya kabir yenileyenler kabir resimlerini whatsapptan Dernek Başkanına ulaştırabilirsiniz. 

 

Sanal Kabir Sayfamızı Ziyaret Ettiniz Mi?

Sevdiklerinizin Kabirlerini Ziyaret Edemeyecek Kadar Uzak Mısınız ?
Merhum ve Merhumelerin Kabirlerini Görerek, Onlara Dua Okuyabilirsiniz...

dernekhesapbilgi.jpg
kangruplariyeni.jpg
uyekayit2.jpg
© {2008 - 2018} www.rukder.com. Tüm Hakları Saklıdır. Designed By TLGYLMZ